ČLANSTVO/MEDLEMSKAP
Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj-Džemat Växjö

Članstvo/Medlemskap

Članarina je putem poreza

Medlemsavgiften är genom skatten


Bošnjačka Islamiska Zajednica je u novembru 2011. godine, kao prvi muslimanski savez, od švedske vlade dobila dozvolu da može, uz pomoć Porezne uprave (Skatteverket), vršiti naplatu članarine putem poreza, a sa 2013. godinom otpočela je realizacija ovog projketa. Visina članarine je 0,7% od bruto primanja (plate, penzije).


För medlemsavgift till Bosnakiska Islamiska Samfundet har i november 2011 fått, som första muslimska förening, tillstånd av den svenska regeringen att med hjälp av Skatteverket ta ut medlemsavgifter genom skatter och 2013 påbörjades genomförandet av detta projekt. Medlemsavgiften är 0,7 % av bruttoinkomsten (löner, pensioner).Pristupnica/Medgivande


Pošalji pristupnicu na adresu/Skicka medgivandet till: BIS, Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan


Ažurirajte svoje kontakt podatke /Uppdatera dina kontaktuppgifter