Ciljevi i zadaci mektebske nastave

 


Cilj i zadatak mektebske nastave je da pripremi i osposobi polaznike mektebske nastave da žive u skladu sa islamskim propisima. Ovaj cilj i zadatak se postiže sveobuhvatnim islamskim pedagoškim i didaktičko-metodičkim radom muallima. Ovakvim radom muallim/a polaznike mektebske nastave, pored ostalog:


- upoznaje učenike mekteba sa islamom i njegovim učenjem, poučava ih njegovim propisima te im razvija ljubav prema njemu,


- odgaja ih u duhu islamskoga ahlaka,


- podstiče ih na praktičnu primjenu islamskih normi u svakodnevnom životu,


- usmjerava ih na pravilno razumijevanje svijeta i života koji ih okružuje,


- podstiče ih na razvijanje međuljudske ljubavi i razumijevanja,


- razvija im ljubav prema Domovini,


- upućuje ih i na sve druge korisne aktivnosti kojima se izgrađuje zdrava, kompletna, savjesna, samosvjesna i samostalna ličnost.

 


(preuzeto iz Pravilnika o mektebima - Rijaset IZ BiH)